Klantverhalen

Joan haar reden voor een wilsverklaring

Dit is het verhaal van Joan

Joan

Na een niet voldoende behandelde longontsteking in Nederland, heb ik tijdens mijn vakantie op Curacao in november 2021 een dubbele longontsteking opgelopen. Ik ben toen met gillende sirenes en in kritieke toestand opgenomen in het Medisch Centrum aldaar. Mijn toestand was toen zo kritiek dat aan mijn zoon, die er gelukkig bij was, is gevraagd of ik gereanimeerd  en met name beademd wou worden. Hij had geen flauw idee en heeft in paniek naar Nederland gebeld of zij het wisten. Eigenlijk wist niemand het helemaal zeker. Ik had wel eens wat gemoppeld tijdens het begin van de coronatijd dat ik dat niet wou, maar nooit duidelijk uitgesproken. Uiteindelijk is het niet nodig geweest,maar u snapt dat het een nare situatie voor mijn zoon was. Een kind moet dat niet hoeven te beslissen voor zijn moeder.

Dat is uiteindelijk de reden dat ik, samen met mijn kinderen,een wilsverklaring heb ingevuld. Na onderzoek op internet heb ik besloten een digitale wilsverklaring van Voor Morgen in te vullen. Het grote voordeel hiervan is dat je het opgeslagen op je telefoon altijd bij je hebt en je het kan delen met, in mijn geval, de kinderen en een paar goede vrienden.Mocht er wat gebeuren dan kan iedereen het vinden en aan een behandelend arts laten zien.

Door de vraagstelling wordt je gedwongen om goed na te denken en alles duidelijk te verwoorden. En tevens is het een goed moment om dit samen met de kinderen te bespreken.Geen fijn onderwerp maar het schept wel duidelijkheid.

Helaas ben ik nooit meer goed hersteld en na twee recente longaanvallen heb ik begin dit jaar de beslissing genomen om een euthanasie traject in te gaan. De huisarts was inmiddels in het bezit van de verklaring,net zoals de longarts en de longverpleegkundige. Aan de hand van deze  wilsverklaring zijn de gesprekken met de huisarts en de SCENarts gevoerd. Dit maakte het allemaal een stuk makkelijker.

Op dit moment ben ik in een hospice om in alle rust mijn laatste dagen door te brengen. Ik ben blij(raar woord in deze situatie) dat het allemaal rustig en doordacht is gegaan en ben ervan overtuigd dat door hetinvullen van de verklaring ik een juiste beslissing heb genomen.

Ik kan het u alleen maar aanraden hier ook eens over na te denken en te bespreken met uw geliefden. Geeft een hoop rust.

Bekijk de andere motivaties

"Ik regel zelf. Ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid."

"Ik laat artsen en familie mijn medische wensen weten."

"Ik voorkom dat ik eindig in een zieken- of verzorgingshuis."