Over Voor-Morgen

Met een Digitale Wilsverklaring ontzorg je jezelf en degenen die je dierbaar zijn!

Stel jouw Digitale Wilsverklaring op Nog vragen? Neem contact op

Over Voor-Morgen

Niets is zo vervelend als geconfronteerd te worden met de gevolgen van onzekere gebeurtenissen. Ongeluk of ziekte kan leiden tot wilsonbekwaamheid. Wie weet wat er dan moet gebeuren? Weke keuzes maken we? Dat geeft gedoe en stress. ellende.

“Oh als ik dat eerder had geweten” was een veel gehoorde opmerking.

Ook de privé ervaringen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de oprichters om een oplossing te vinden voor de gevolgen van wilsonbekwaamheid. Zo had een ouder een handgeschreven wilsverklaring. Die werd door de arts in twijfel getrokken met betrekking tot recentheid en inhoud. Was dit wel het laatste exemplaar? Wat bedoelde mevrouw met de woorden in haar wilsverklaring als “erg en vervelend”? Het gevolg was dat de wilsverklaring niet kon worden uitgevoerd, deze mevrouw in het verpleeghuis kwam wat zij niet wilde.

De missie en visie van Voor-Morgen

De oprichters van Voor-Morgen weten dat meeste mensen behoeften hebben zich voor te bereiden en maatregelen te nemen voor onzekere gebeurtenissen.

Iedereen kan ziek en wilsonbekwaam worden, daarmee (geheel) de regie verliezen over het leven. Steeds meer mensen willen daarom hun behandel- en zorgwensen vastleggen en naasten hierover informeren en duidelijkheid scheppen. Dat kan met de Digitale Wilsverklaring.

Wilsverklaringen worden door veel partijen in verschillende vormen aangeboden. Wij zijn hierover niet tevreden. Wij bieden daarom een oplossing die past in het digitale tijdperk, De Digitale Wilsverklaring. Hiermee krijgt u een digitaal, rechtsgeldig, 24/7 toegankelijk en aanpasbaar, zeer persoonlijk (met video toelichting van uw wensen) een betaalbaar en veilig  product.

Voor-Morgen biedt hiermee zoveel mogelijk mensen de gelegenheid zich voor te bereiden op de gevolgen van wilsonbekwaamheid. Voor-Morgen informeert je via deze website uitgebreid over dit onderwerp. En roept je op jouw eigen Digitale Wilsverklaring te regelen. Voor-Morgen biedt je de mogelijkheid via haar platform jouw eigen behandel-en zorgwensen vast te leggen in een persoonlijke Digitale Wilsverklaring.

 

Waarom Voor-Morgen

 

Was er niet een praktische oplossing?‍

Omdat de wetgever medische wilsverklaring vormvrij heeft gelaten, is er een groot aanbod van wilsverklaringen. Dit varieert van zelfgeschreven briefjes tot formele documenten.

 

Wat is wijsheid? Wat is gewenst?

Om dat uit te vinden heeft Voor-Morgen met alle betrokkenen bij een wilsverklaring uitgebreid gesproken en onderzoek gedaan naar hun wensen!

De ‘rode draad’

Voor opstellers van de wilsverklaring; willen we zelfstandigheid bieden, een altijd (24/7) bereikbaar en aanpasbaar document, de mogelijkheid een eigen toelichting te  kunnen schrijven en alle wilsverklaringen in 1 document. Bovendien moest het betaalbaar zijn en liefst in abonnementsvorm. En oh ja, een mondelinge toelichting in de vorm van een video.

Vertegenwoordigers; willen we zekerheid bieden met betrekking tot de laatst opgestelde wilsverklaring  en de  beschikbaarheid. Digitaal eenvoudig op te zoeken en direct bruikbaar bij nood!

Artsen en verzorgers; wensten zekerheid over de identiteit, de rechtsgeldigheid en over de laatste versie van de wilsverklaring. Ook wilden zij een video die de wensen verduidelijkt van de opstellers. Digitaal was erg belangrijk en het moet aan het patientendossier kunnen worden toegevoegd.

Daarom is er de Digitale Wilsverklaring! Van Voor-Morgen!