Wilsverklaring

Zorg dat anderen weten wat jij wilt als je wilsonbekwaam bent.

Wat is een wilsverklaring?

Een wilsverklaring is een belangrijk document waarin je jouw voorkeuren met betrekking tot medische behandelingen en verzorging vastlegt voor het geval je wilsonbekwaam wordt, en niet meer zelf kan beslissen.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), geeft iedereen het recht om onder bepaalde voorwaarden geen toestemming te geven voor behandeling, of te vragen om niet gereanimeerd te worden. Artsen moeten zich hieraan houden, tenzij er gegronde redenen zijn om ervan af te wijken, zoals twijfels over de wilsbekwaamheid van de patiënt op het moment van ondertekening.

In de wilsverklaring kun je ook specifieke instructies geven, zoals het weigeren van reanimatie, of wanneer men niet verder moet behandelen of het verzoek om euthanasie.

Deze verklaringen zijn van grote waarde voor zowel naasten als medisch personeel. Het is belangrijk om de inhoud van de verklaring regelmatig duidelijk te bespreken met je (huis)arts en familie, zodat iedereen volledig op de hoogte is van jouw wensen mocht je wilsonbekwaam worden.

Welke wilsverklaringen zijn er?

1. Niet reanimeren verklaring

Een niet-reanimeren verklaring is een document waarin je aangeeft in welke situaties je wel of niet wilt worden gereanimeerd in het geval van een hartstilstand.

De beslissing is persoonlijk en hangt onder andere af van je gezondheid en verwachte kwaliteit van leven na reanimatie. Bespreek met je (huis)arts de kansen en risico's van reanimatie in jouw situatie. Het is belangrijk om deze wens met je naasten en vertegenwoordiger te bespreken.

2. Euthanasieverzoek

Een euthanasieverzoek is geen verklaring maar een verzoek, geen recht. Het is met wettelijke vereisten omkleed (Wet toetsing Levensbeëindiging, WtL) Het verzoek moet hieraan voldoen. De arts toetst dit en mag jouw verzoek weigeren.

Een schriftelijk euthanasieverzoek stelt je in staat om vooraf vast te leggen in welke situaties jij euthanasie wilt. Het vervangt bij wilsonbekwaamheid het mondelinge verzoek. Alleen jij zelf kan een verzoek doen, niemand anders kan dat voor je doen, ook niet als je wilsonbekwaam bent en ondraaglijk lijdt.

Omschrijf je wensen en situaties zo duidelijk mogelijk. Bespreek ze met de (huis)arts. Vraag of de (huis)arts bereid is jouw verzoek uit te voeren. Herbevestig jaarlijks je keuze. Bespreek deze wens met je familie en naasten!

3. Behandelverbod

Een behandelverbod, is een verklaring in een document waarin je aangeeft onder welke omstandigheden je wel en niet verder behandelt wilt worden.

Artsen moeten zich in principe aan dit behandelverbod houden. De beslissing is persoonlijk en hangt onder andere af van je gezondheid en verwachte kwaliteit van leven bij wel (door)behandelen.

Bespreek met je (huis)arts de kansen en risico's in jouw situatie. Het is belangrijk om deze wens ook met je naasten en vertegenwoordiger te bespreken.

4. Zorgwensverklaring

Een Zorgwensverklaring is een document waarin je aangeeft en vastlegt wat je wensen voor verzorging zijn als je wilsonbekwaam bent en afhankelijke van de hulp van anderen.

De (ver)zorgwens houdt onder andere in de vraag door Wie zou jij en Waar verzorgd willen worden en hoe wil je het financieel geregeld hebben.

Bijvoorbeeld; de keuze tussen wel wel of niet thuis blijven wonen, wel of niet naar een (verpleeg)tehuis voor verzorging, en, door wie, eigen familie of vrienden of door (ingekochte) professionele hulp.

Bespreek deze wens met je familie en naasten en met de (huis)arts. Artsen en verzorgers zullen deze wensen in principe uitvoeren.

Meer weten? Download gratis de brochure!

Toelichting bij alle 4 de wilsverklaringen en meer

In een wilsverklaring leg je vast wat je wil en waarom. Deze keuzes kunnen best lastig zijn. Om je te helpen hebben wij een brochure opgesteld met meer informatie.

Brochure afbeelding

Waar kan ik een wilsverklaring krijgen?

De wetgever heeft het opstellen van medische wilsverklaringen vormvrij gelaten. Zo kun je er zelf rechtsgeldig een opstellen op een A-4tje, of met een standaardvoorbeeld van internet. Voorzie die van naam, datum en handtekening en klaar. Helaas vertelt niemand welke grote nadelen en beperkingen hieraan zitten.

Een groot nadeel is dat je vertegenwoordiger en arts nooit weten of die de laatste versie heeft. Ook is de beschikbaarheid en vindbaarheid regelmatig een probleem. Vaak zijn de voorbeelden van internet veel te standaard, en daardoor onpersoonlijk en onbruikbaar in de praktijk. Dit maakt het een stuk moeilijker voor de vertegenwoordigers en artsen om jouw echte persoonlijke wensen te begrijpen en uit te voeren.

Ook bij een notaris kun je een medische wilsverklaring opstellen. Dat noemt men een levenstestament. Het is feitelijk niets meer dan een zakelijke- en medische volmacht in 1 document. Hiermee kan een ander namens jou beslissingen nemen.

Ook het levenstestament kent een aantal belangrijke nadelen; zo kun je het alleen met hulp van de notaris opstellen, het is relatief duur, niet direct beschikbaar, er wordt (te) veel gebruik gemaakt van standaard bepalingen, het heeft geen video en het wordt niet jaarlijks geüpdatet. 
Met name vanwege de standaard bepalingen en onduidelijkheid raadt het KNMG (Artsenfederatie) een levenstestament áf. Zij stelt; maak zelf duidelijke persoonlijke wilsverklaringen!

Bij Voor-Morgen kan je je medische wilsverklaring zelf geheel digitaal opstellen. Dat is volkomen rechtsgeldig en betrouwbaar. Lees hieronder welke voordelen digitaal nog meer voor jou biedt.

Een beeld krijgen van hoe de Digitale Wilsverklaring van Voor-Morgen eruit ziet? Download hier een voorbeeld.

100% Digitaal en betrouwbaar bij Voor-Morgen

Een 100% digitale en persoonlijke wilsverklaring kun je in eigen tijd en tempo opstellen. Je kunt hiermee al je medische wensen voor verzorging en behandeling regelen. Het is rechtsgeldig en voldoet aan de richtlijnen van de KNMG (Artsenfederatie).

Voordelen van digitaal zijn oa dat je wilsverklaring van Voor-Morgen wel 24/7 beschikbaar is, gratis aanpasbaar en altijd vindbaar is en heb je altijd zekerheid de het de 'laatste versie' is.

Daarnaast is er veel ruimte voor je eigen toelichting. Je kunt zelfs een video opnemen waarin je jouw woorden en wensen nog duidelijker maakt. Jaarlijks ontvang je een mail waarin je wordt herinnerd de wilsverklaring weer up-to-date te brengen. Er kan namelijk veel veranderen in een jaar, zo ook je wensen. Hierdoor is jouw Digitale Wilsverklaring altijd actueel en voldoet het aan de gestelde eisen. Voor-Morgen biedt de Digitale Wilsverklaring aan in abonnementsvorm tegen de juiste prijs.

Benieuwd naar een volledige vergelijking van de mogelijkheden?
Bekijk onze complete vergelijking van wilsverklaringen waar onderscheid wordt gemaakt tussen zelf opstellen, bij een notaris  een levenstestament maken en  de Digitale Wilsverklaring bij Voor-Morgen.

Voor wie is een wilsverklaring belangrijk?

Jezelf

Iedereen heeft het recht zijn eigen behandelplan en verzorgingswensen met een arts te bespreken. Maar, als je wilsonbekwaam bent door ongeval of dementie kun je dat niet met de arts bespreken. Dan zorgt je schriftelijke wilsverklaring voor duidelijkheid over wat jij wenst.

 

Daarmee houd je zelf de regie in handen en dat geeft rust. Dankzij jouw wilsverklaring weten jouw naasten en artsen wat je wilt wanneer je zelf niet meer in staat bent dit aan te geven.

Je naasten

Het is belangrijk voor je naasten te weten wat jij wilt. Dankzij jouw wilsverklaringen weten zij wat jij wenst. Zij kunnen nu beslissen, ook in nood, zoals jij dat zou hebben gewenst. Duidelijkheid met je wilsverklaring voorkomt stress en onzekerheid!

Klik hier voor het verhaal van Joan, over hoe haar zoon in deze situatie terecht kwam.

Je vertegenwoordiger

In je wilsverklaring wijs je een vertegenwoordiger aan. Met hem of haar bespreek je je wensen. Maak duidelijk wat je bedoeling is en bespreek in welke situaties je niet gereanimeerd wenst te worden of verder behandeld. Wanner er wel of geen euthanasie moet worden toegepast.

De vertegenwoordiger handelt namens jou, in jouw belang. Deze figuur is van groot belang bij het uitvoeren van je wensen. Het is een belangrijke persoon met een verantwoordelijke taak.

Je arts

Een arts zal je in principe altijd handelen naar wat hij vindt wat medisch gezien 'het beste' is. Dit kan in strijd zijn met jouw wensen. Jij kunt afwijkende ideeën hebben.

Maar als jouw wensen bij de arts niet bekend zijn kan hij daar geen rekening mee houden.

Een duidelijke wilsverklaring maakt het dan ook een stuk eenvoudiger voor een arts. Met name een video toelichting bij de schriftelijke wilsverklaring zorgt voor extra duidelijkheid.

Stel nu jouw Digitale Wilsverklaring op!

En beschik over de volgende voordelen

 Houdt de regie in handen
 Stel jouw familie en vrienden gerust
  24/7 beschikbaar
 Gratis ten alle tijden aanpasbaar
 Altijd 'de laatste' versie
 Volledig rechtsgeldig
 Voldoet aan de richtlijnen van de KNMG (artsenfederatie)

De Digitake Wuilsverkkaring Jan Jansen