Missie & visie

De bewustwording van de gevolgen van wilsonbekwaamheid vergroten

en met de Digitale Wilsverklaring een oplossing bieden en ontzorgen! 

Stel jouw Digitale Wilsverklaring op Nog vragen? Neem contact op

De missie en visie van Voor-Morgen

De oprichters van Voor-Morgen weten dat meeste mensen behoeften hebben zich voor te bereiden en maatregelen te nemen voor onzekere gebeurtenissen.

Iedereen kan ziek en wilsonbekwaam worden, daarmee (geheel) de regie verliezen over het leven. Afhankelijk worden van de hulp van anderen. Dan moeten die anderen wel weten wat jouw ensendan zijn.  Steeds meer mensen willen daarom hun behandel- en zorgwensen vastleggen en naasten hierover informeren en duidelijkheid scheppen. Dat kan met de Digitale Wilsverklaring.

Wilsverklaringen worden door veel partijen in verschillende vormen aangeboden. Wij zijn hierover niet tevreden. Wij bieden daarom een oplossing die past in het digitale tijdperk, De Digitale Wilsverklaring. Hiermee krijgt u een digitaal, rechtsgeldig, 24/7 toegankelijk en aanpasbaar, zeer persoonlijk (met video toelichting van uw wensen) een betaalbare en veilige oplossing. Waarbij identiteit vaststaat, zekerheid is omtrent de vraag of het document ook echt 'het laatste' is.

Voor-Morgen biedt hiermee zoveel mogelijk mensen de gelegenheid zich voor te bereiden op de gevolgen van wilsonbekwaamheid. Voor-Morgen informeert je via deze website uitgebreid over dit onderwerp. En roept je op jouw eigen Digitale Wilsverklaring te regelen. Voor-Morgen biedt je de mogelijkheid via haar platform jouw eigen behandel-en zorgwensen vast te leggen in een persoonlijke Digitale Wilsverklaring.