Veelgestelde vragen

De vertegenwoordiging

Kan een familielid vertegenwoordiger zijn?

 

Van oudsher is het de familie die de zorg op zich neemt van zieken en ouderen.Het kiezen van een familielid als vertegenwoordiger komt vaak voor. De familieband brengt vaak loyaliteit, morele plicht, trouw, liefde en betrokkenheid met zich mee.

Als er binen een familie tegenstrijdige belangen zijn kan dat de communicatie bemoeilijken en besluitvormingen in de weg staan.

Als je dat verwacht of weet kun je een vertegenwoordiger aanstellen buiten je familie.

 

 

Wat is de taak van de vertegenwoordiger?

Op het moment dat je wilsonbekwaam wordt, gaat de vertegenwoordiger jouw belangen behartigen op het gebied van jouw zorg en medische behandeling, zoals je dat in De Digitale Wilsverklaring hebt vastgelegd.

Hoe weet de vertegenwoordiger wat mijn wensen zijn?

 

Na het opstellen van je Digitale Wilsverklaring mail je een kopie in Pdf-vorm naar je vertegenwoordiger. Je bspreekt jouw wensen en voorkeuren. Op de 2e pagina van de wilsverklaring staan aanwijzingen. Met hulp van de Unieke Code en je geboortedatum die op de laatste pagina staan van jouw Digitale Wilsverklaring, kan de vertegenwoordiger het document oproepen, inzien en tonen aan hulpverleners en artsen.

Krijgt de vertegenwoordiger een vergoeding?

Je bent vrij je vertegenwoordiger een vergoeding voor het uitvoeren en toezien op je wensen uit uw Digitale Wilsverklaring te geven. Dit regel je op een moment dat je wilsbekwaam bent.

Wanneer is een vertegenwoordiger nodig?

Een vertegenwoordiger is nodig als je zelf niet meer voor jouw belangen kunt opkomen. Dat is het geval als je wilsonbekwaam bent geworden. De vertegenwoordiger behartigt jouw wensen, zoals jij die hebt vastgelegd in de Digitale Wilsverklaring.

Wie kan jouw vertegenwoordiger zijn?

Vertegenwoordiging is gebaseerd op vertrouwen. Je kiest iemand die je het toevertrouwt jouw belangen te behartigen wanneer je wilsonbekwaam bent geworden. Dat kan jouw partner zijn, een vriend, een collega, of jouw kind.

De vertegenwoordiger moet 18 jaar of ouder zijn.

Zijn er richtlijnen voor het handelen van de vertegenwoordiger?

De vertegenwoordiger vertegenwoordigt jou aan de hand van jouw voorkeuren, waarden, principes en levensvisie. Ook respecteert de vertegenwoordiger jouw autonomie en persoonlijkheid. Alle beslissingen die in jouw belang genomen moeten worden, hangen daarmee samen.

Als mijn 1e vertegenwoordiger verhinderd is, het weet de 2e vertegenwoordiger dat hij zijn taak moet overnemen?

Beide vertegenwoordigers zijn door je aangewezen in jouw Digitale Wilsverklaring. We adviseren je  jouw Digitale Wilsverklaring met beide vertegenwoordigers te bespreken. Zo weten zij van je wensen en hun taak. Als de 1e zijn taak niet (meer) kan of wil uitvoeren kan hij de 2e hiervan op de hoogte brengen. Die zal dan jouw wensen uitvoeren.

Wie kunnen volgens de wet een wettelijk vertegenwoordiger zijn?

(Wettelijke) vertegenwoordiging:

  • Een door de rechter benoemde curator of mentor.
  • Een schriftelijk gemachtigde door u beschreven (beschreven op het moment dat u wilsbekwaam bent).
  • Echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.
  • Ouder, kind, broer of zus.
Zijn er ook niet-wettelijke vertegenwoordigers?

Naast de wettelijke vertegenwoordigers, zoals curators en mentoren, kan een vertegenwoordiger ook op basis van een (schriftelijke) volmacht / machtiging handelen. Het doel daarvan is dat de gemachtigde (vaak een familielid) handelingen kan verrichten in naam van de cliënt.

Ik heb geen familie of ken niemand die mij kan vertegenwoordigen.

Als je geen geschikt persoon weet kun je een proffesioneel vertegenwoordiger aanstellen. Kijk op onze website, door 'hier' te klikken, voor meer informatie.

Zelf regelen

Officiële en rechtsgeldige wilsverklaring. Houd zelf de regie over wat je wil.

sample-16
Stel jouw wilsverklaring op
In een paar eenvoudige stappen.
Opstellen
sample-16
Download een voorbeeld
Van een digitale wilsverklaring.
Download