Veelgestelde vragen

De vertegenwoordiging

Kan een familielid vertegenwoordiger zijn?

 Het kiezen van een  familielid als vertegenwoordiger komt vaak voor. De familieband brengt vaak loyaliteit, morele plicht, trouw, liefde en betrokkenheid met zich mee.

Van oudsher is het de familie die de zorg op zich neemt van zieken en ouderen.

Binnen een familie spelen soms ook tegenstrijdige belangen. De familiegeschiedenis kan de de onderlinge communicatie bemoeilijken en verstandige besluitvorming in de weg staan.  

Soms is het ook ingewikkeld  als  vertegenwoordiger om een bepaald besluit te nemen, omdat je zelf tijd nodig hebt de situatie te aanvaarden.

Toch is er veel te zeggen voor vertegenwoordiging van een familielid. Dat wordt ook erkend door artsen. Familieleden delen immers een levensgeschiedenis, staan dicht bij de vertegenwoordigde en kennen zijn of haar waarden en voorkeuren.

 

Wat is de taak van de vertegenwoordiger?

Op het moment dat je wilsonbekwaam wordt, gaat de vertegenwoordiger jouw belangen behartigen op het gebied van jouw zorg en medische behandeling, zoals je dat in De Digitale Wilsverklaring hebt vastgelegd.

Hoe weet de vertegenwoordiger wat mijn wensen zijn?

 

Na het opstellen van je Digitale Wilsverklaring bespreek jij je wensen met je vertegenwoordiger. Je geeft de vertegenwoordiger  een kopie van je wilsverklaring . Daarin staat jouw Unieke Code. Samen met je geboortedatum kan de vertegenwoordiger daarmee inloggen op website van Voor-Morgen en jouw Digitale Wilsverklaring opzoeken en inzien.

Krijgt de vertegenwoordiger een vergoeding?

Je bent vrij je vertegenwoordiger een vergoeding voor het uitvoeren en toezien op je wensen uit uw Digitale Wilsverklaring te geven. Dit regel je op een moment dat je wilsbekwaam bent.

Wanneer is een vertegenwoordiger nodig?

Een vertegenwoordiger is nodig als je zelf niet meer voor jouw belangen kunt opkomen. Dat is het geval als je wilsonbekwaam bent geworden. De vertegenwoordiger behartigt jouw wensen, zoals jij die hebt vastgelegd in de Digitale Wilsverklaring.

Wie kan jouw vertegenwoordiger zijn?

Vertegenwoordiging is gebaseerd op vertrouwen. Je kiest iemand die je het toevertrouwt jouw belangen te behartigen wanneer je wilsonbekwaam bent geworden. Dat kan jouw partner zijn, een vriend, een collega, of jouw kind.

De vertegenwoordiger moet 18 jaar of ouder zijn.

Zijn er richtlijnen voor het handelen van de vertegenwoordiger?

De vertegenwoordiger vertegenwoordigt jouw voorkeuren, waarden, principes en levensvisie. Ook respecteert de vertegenwoordiger respecteert jouw autonomie en persoonlijkheid. Alle beslissingen die genomen moeten worden hangen daarvan af. De vertegenwoordiger beschermt je waardigheid en welbevinden en neemt beslissingen die in jouw belang zijn.

Als mijn 1e vertegenwoordiger niet kan, het weet de 2e dat hij zijn taak moet overnemen?

Beide vertegenwoordigers zijn door je aangewezen in jouw Digitale Wilsverklaring. We adviseren je  jouw Digitale Wilsverklaring met beide vertegenwoordigers te bespreken. Zo weten zij van je wensen en hun taak. Als de 1e zijn taak niet (meer) kan of wil uitvoeren kan hij de 2e hiervan op de hoogte brengen. Die zal dan jouw wensen uitvoeren.

Wie kunnen volgens de wet een wettelijk vertegenwoordiger zijn?

(Wettelijke) vertegenwoordiging:

  • Een door de rechter benoemde curator of mentor.
  • Een schriftelijk gemachtigde door u als patiënt beschreven (beschreven op het moment dat u wilsbekwaam bent).
  • Echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.
  • Ouder, kind, broer of zus.
Zijn er ook niet-wettelijke vertegenwoordigers?

Naast de wettelijke vertegenwoordigers, zoals curators en mentoren, kan een vertegenwoordiger ook op basis van een (schriftelijke) volmacht / machtiging handelen. Het doel daarvan is dat de gemachtigde (vaak een familielid) handelingen kan verrichten in naam van de cliënt.

Zelf regelen

Officiële en rechtsgeldige wilsverklaring. Houd zelf de regie over wat je wil.

sample-16
Stel jouw wilsverklaring op
In een paar eenvoudige stappen.
Opstellen
sample-16
Download een voorbeeld
Van een digitale wilsverklaring.
Download