Veelgestelde vragen

Wilsonbekwaamheid

Wie stelt wilsonbekwaamheid vast?

Wilsbekwaamheid heeft te maken met beslissingen over zorg en gezondheid. Iedereen is wilsbekwaam, tenzij een deskundige (vaak een arts) heeft vastgesteld dat iemand voor een bepaalde beslissing wilsonbekwaam is.

Wat is wilsonbekwaamheid?

Wilsonbekwaam zijn betekent dat iemand:

  • De informatie over zijn of haar zorg en/of behandeling niet kan begrijpen en afwegen.
  • Niet begrijpt wat de gevolgen van zijn of haar besluit zijn.
  • Geen eigen besluit kan nemen.

Dat iemand zich anders gedraagt dan anderen, of dat iemand zorg weigert, maakt hem of haar nog niet wilsonbekwaam. Als die persoon bewust beslissingen neemt en de gevolgen daarvan kan overzien, kan hij of zij niet wilsonbekwaam worden verklaard. Misschien besluit een persoon iets waar zijn of haar naasten niet achter staan. Wettelijk gezien mogen mensen ongunstige beslissingen over zichzelf nemen, zolang ze dat maar bewust doen. Dat maakt hen nog niet wilsonbekwaam.

Blijf je voor altijd wilsonbekwaam als dat is vastgesteld?

Nee, dat hoeft niet. Je kunt voor bepaalde periode wilsonbekwaam zijn, je kunt ook voor bepaalde handelingen wilsonbekwaam zijn.

Zelf regelen

Officiële en rechtsgeldige wilsverklaring. Houd zelf de regie over wat je wil.

sample-16
Stel jouw wilsverklaring op
In een paar eenvoudige stappen.
Opstellen
sample-16
Download een voorbeeld
Van een digitale wilsverklaring.
Download